7de  Aalandenloop op 15 mei 2020


Lopersvoorwaarden


De deelnemer verklaart zich bekend met en gaat akkoord met onderstaande lopersvoorwaarden.


Deelname aan dit evenement geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico. De organisatie vrijwaart zich van iedere aansprakelijkheid.


Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.


Voor alle wedstrijdatleten is het Atletiekunie-wedstrijdreglement van toepassing.


De organisatie deelt de wedstrijdatleten, op basis van leeftijd, in de diverse klassen in.


Betaling van de voorinschrijving is uitsluitend mogelijk via ideal. Na inschrijving dient contant betaald te worden. Restitutie van je inschrijfgeld is helaas niet mogelijk


Indien je bezwaar hebt tegen opname in een adressenbestand, moet dit schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij de wedstrijdorganisatie.


Indien je bezwaar hebt tegen het plaatsen van foto's op onze site, moet dit schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij de wedstrijdorganisatie.


De deelnemer dient op de dag waarop het evenement word gehouden tenminste door de organisatie vastgestelde minimum leeftijd voor de 5 kilometer 9 jaar te zijn. Voor de 10 kilometer geld een minimum leeftijd van 13 jaar.


De deelnemer mag slechts deelnemen indien deze het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in heeft gevuld, indien het inschrijfgeld is betaald voordat de start van het evenement is.


De deelnemer ontvangt van de organisatie een startnummer waarop het toegekende deelnamernummer is vermeld. De deelnamer dient dit nummer op de voorzijde van zijn of haar t-shirt te bevestigen. Het nummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen.


De deelnemer dient zich hardlopend voort te bewegen over de route, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. De route is niet voor deelname per rolstoel, wheeler etc. Deelname door deze sporters is dan ook niet toegestaan.


De chips worden direct na de finish verzameld door vrijwilligers van de organisatie.  Deze zullen in het finish gebied staan en kunnen de chip op een snelle manier van je schoen halen. Wanneer de chip op de dag van het evenement niet wordt ingeleverd wordt een bedrag van € 5,- in rekening gebracht.

Voor meer informatie info@aalandenloop.nl